Contributie

Wat bent u de vereniging schuldig aan contributie?

Onze maandelijkse contributibutiebijdrage bedraagt EUR 17,00 ( 1 jan 2018)
U-Pas-houders verkrijgen een korting op dit bedrag.

Onze penningmeester verwacht van de leden dat ze een automatische betalingsopdracht uitschrijven.

Contributie kan gestort worden op bankrekening: NL41 INGB 000 433 1011 t.n.v. St. Accordeon vereniging APOLLO Utrecht.

Meer informatie over kortingsmogelijkheden van de U-pas. www.utrecht.nl

Boekingen

Wilt u Apollo eens boeken voor een fantastische muziekavond? Dat kan!

Steun onze vereniging en doe een donatie!