Geschiedenis

De oprichting van APOLLO

Volgens het bewaard gebleven briefpapier is de Stichtse Accordeon Vereniging APOLLO op 1 mei 1946 opgericht. De heer Freek Vermeer is een van de oprichters van de vereniging. Hij weet niet meer of 1 mei de precieze datum van de oprichting was, wel weet hij nog hoe APOLLO is ontstaan. Zijn verhaal treft u hieronder aan.

In de dertiger jaren bestond in Utrecht het accordeonorkest Aïda. Jiles Renes was hier de dirigent van. De heer Vermeer was lid van dit orkest evenals de heer Siteur, bovendien was de heer Siteur secretaris van de Algemene Bond van Accordeonverenigingen ( de voorloper van de NOVAM). De oorlag brak uit, accordeon spelen was er helaas niet meer bij, Aïda werd opgedoekt.

Na de bevrijding ontmoetten de heren Siteur en Vermeer elkaar regelmatig, Vermeer was politieagent. Tijdens één van zijn patrouilles vroegen ze zich af of het niet leuk zou zijn om weer een accordeonvereniging op te richten, met een advertentie in de krant en direkte benadering van accordeonisten kreeg men een aantal enthousiaste spelers bijeen.

De eerste repetitie was in mei 1946 thuis bij de heer Vermeer. Helaas kwamen er maar 5 of 6 personen. Want veel accordeonisten hadden tijden de oorlogs- jaren hun accordeon – vaak met grote pijn- geruild tegen levensmiddelen.
Toch werd er besloten om door te gaan en meer leden te zoeken.
Freek Vermeer had daar een handige methode voor.
“Als politieman liep of fietste je de gehele dag op straat, als ik dan een fietser met een accordeon op de bagagedrager zag maande ik deze te stoppen, de fietser schrok zich meestal een hoedje. Maar nadat de ergste schrik voorbij was vroeg ik dan of hij of zij al een beetje accordeon kon spelen en noten kon lezen. Als dat zo bleek te zijn maakte ik hem of haar attent op het bestaan van onze kleine vereniging. Deze werkwijze heeft heel wat leden opgeleverd.”

Toen er wat meer leden waren werd het tijd om een lokaliteit te gaan huren en een dirigent te zoeken. Aan de Kromme Nieuwe Gracht werd al snel een zaaltje gevonden. De heer Siteur had vanwege zijn lidmaatschap van de Algemene Bond contacten in heel Nederland. Op zie manier kwam hij terecht bij Bep Swater en de Boer in Amsterdam. Bep Swater werd de eerste dirigent van APOLLO. Deze naam was inmiddels gekozen voor de Stichtse Accordeonvereniging, APOLLO is namelijk de god der schone kunsten, waartoe ook accordeonmuziek gerekend werd.

Op de foto staande accordeonisten en het bestuur van het eerste uur. In het midden de heer Vermeer, daarnaast de heer Rombouts de penningmeester en verder de heer de Bruin die secretaris was.

In de loop van de tijd kreeg APOLLO steeds meer leden. Zo kwam er naast het A-orkest ook een B-orkest. Verder waren er veel jeugdleden. APOLLO kenden in haar bloeiperiode een ledenbestand van circa 100 accordeonisten.
Er werden verschillende activiteiten georganiseerd, zo waren er ook de jaarlijkse concoursen. Leden van APOLLO sleepten regelmatig een prijs in de wacht.
Een onvergetelijk evenement was het bezoerk in 1950 van de accordeonverengiing uit het Zwitserse Winterthür. Met hun diatonische accordeons liepen zij in marstempo door de Domstad, ze hadden in die tijd veel bekijks.
In augustus 1952 ging APOLLO op tegenbezoek, Er werden in Zwitserland vier concerten gegeven. Zeer succesvol waren de Hollandse Volksliederen zoals “IK hou van Holland” en Kun je nog zingen, zing dan mee”.
Dit succes was mede te danken aan de typisch Hollandse klederdracht. Het gehele orkest had zich voor dit hollands repertoire omgekleed.
Voor het tijdig klaar krijgen van deze kleding was men avond en avond bezig geweest met het verzamelen en het (ver)maken van de kleding.
Verder waren er natuurlijk de jaarlijkse uitvoeringen in het aloude NV-Huis met bal en polonaises en niet te vergeten het jaarlijks nieuwjaarsconcert in de gevangenis aan de Gansstraat te Utrecht (thans Pieter Baancentrum). Kortom APOLLO was een bruisende vereniging.

Boekingen

Wilt u Apollo eens boeken voor een fantastische muziekavond? Dat kan!

Steun onze vereniging en doe een donatie!